Daniš

Revize, opravy a montáže hromosvodů a elektroinstalace do 1000V

Hromosvod

Bleskosvod (běžné označení, považované některými puristy za nepřesné, je hromosvod) je zařízení, které vytváří umělou, vodivou cestu k přijetí a svedení bleskového výboje.

Bleskosvod vynalezl v Evropě Prokop Diviš a poté v Americe Benjamin Franklin.

Bleskosvod se zřizuje zejména na objektech, kde by mohl výboj blesku:

· ohrozit zdraví nebo životy osob (bytové domy, nemocnice, školy)

· způsobit poruchu (elektrárny, plynárny, vodárny, nádraží)

· způsobit hospodářské či kulturní škody (výrobní haly, muzea, archivy)

· nebo na objektech, které sousedí s objekty významnými a v případě zásahu by je mohly ohrozit požárem.

Bleskosvod má tři hlavní části – jímací vedení, svod(y)uzemnění. Dle jímacího vedení rozdělujeme hromosvody na hřebenové a mřížové, svody na náhodné a strojené, uzemnění na náhodné, základové, obvodové nebo tyčové.

Dále bleskosvody můžeme rozlišovat na klasické (franklinova typu – hřebenové, mřížové, tyčové, oddálené, stožárové, závěsové, klecové), nebo na aktivní (zařízení se včasnou emisí výboje, elektronický blok P.D.A) naše firma provádí oba dva tyto typy.

Naše nejčastěji používané materiály jsou slitiny hliníku a měď.

Ladislav Daniš

Služovice 173

747 28

 

 

 

 

 

Kontakt:

Telefon: 777 141 335

Fax: 553 66 28 08

E-mail: hromosvody.revize@seznam.cz